Choď na obsah Choď na menu
 


Znečistenie Vody

11. 12. 2009

Voda je pre život človeka nevyhnutná. Človek využíval vodu už v dávnych dobách. Voda sa napríklad niekedy zbavovala nečistôt tak, že sa preryžovala cez sitko. Spolu s vývojom civilizácie a rôznymi novými objavmi sa postupne menila aj úprava vody. Krok vpred nastal vtedy, keď sa vynašli filtre a čističky odpadových vôd. Niekedy stačili našim predkom zdroje podzemnej - pramenitej vody. V súčasnosti je spotreba pitnej vody stále väčšia, preto sa upravuje aj voda povrchová.


Voda je znecisťovaná človekom tak, že sa do vody vypúšťajú rôzne chemické látky, ťažké kovy z priemyselnej výroby, rádioaktívnymi látkami (???), odpadovými látkami v poľnohospodárstve, ktoré spôsobujú úhyn rýb a vodných živočíchov. Každé mesto a všetky závody musia mať vlastnú čističku odpadových vôd. Ale niektoré veľké fabriky sa aj napriek tomu vedome dopúšťajú trestného činu a vypúšťajú nečistoty do riek a potokov a neuvedomujú si, akú škodu svojím konaním prírode spôsobujú. Znečistenie vodných tokov spôsobujú napríklad aj motoristi, keď umývajú svoje automobily v prírode pri potoku alebo tiež pri haváriách veľkých tankerov.


Niektoré domácnosti, hlavne rodinné domy, majú na čistenie odpadovej vody inštalovanú vlastnú ekologickú čističku odpadovej vody, ktorú využívajú na polievanie záhrady, umývanie auta a podobne.Voda a kyslík sú nevyhnutné pre život na Zemi, mnohí z nás si to vôbec neuvedomujú a plytvajú vodou, ako keby jej bolo dosť.
Ale mali by si uvedomiť, že tak ako všetky prírodné zdroje na svete sú vyčerpateľné, tak isto aj voda sa míňa a môže sa stať nedostatkovou surovinou. Preto by sme si mali vodu vážiť, kým jej máme dostatok .

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.