Choď na obsah Choď na menu
 


Zvuk

11. 12. 2009

Zvuk vzniká, keď pružné pevné teleso, alebo aspoň jeho časť, kmitá, keď sa chveje. Kmitajúce teleso je zdrojom zvuku Zvuk je kmitanie vzduchu, kt. vnímame uchom a vyvoláva v mozgu sluchový vnem. Pod 20Hz infrazvuk Nad 20kHz ultrazvuk Pravidelné kmitanie zdroja zvuku – tón Výška tónu je určená frekvenciou kmitania zdroja zvuku Ladička je zdroj zvuku, kt vydáva tón s presne stanovenou výškou Tóny rovnakej výšky, kt znejú rozlične majú rozličnú farbu. Absolútny sluch – ľudské ucho je uspôsobené rozkladať zložený zvuk na jeho jednoduchšie zložky Hlasitosť zvuku sa opisuje veličinou hladina hlasitosti (jednotka fón zn. Ph) (v praxi decibel dB) 1Ph=1dB Prah hlasitosti – Najnižšia hladina hlasitosti ( pre rôzne frekvencie je rôzny ) Prah bolesti – Najvyššia hladina hlasitosti zvukové izolanty – látky, kt nevedú zvuk Zvuk sa šíri pružnými pevnými, kvapalnými a plynnými látkami Vo vákuu sa zvuk nešíri. Rýchlosť šírenia zvuku je cca 340m/s. pri zvýšení teploty vzduchu o 1°C rýchlosť o 0,6m/s viac Pri dopade zvuku na prekážku sa zvuk odráža, mení sa smer jeho šírenia. Pre odraz zvuku platí rovnaký zákon ako pre odraz svetla.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.