Choď na obsah Choď na menu
 


Suvetia Učivo

11. 12. 2009

Vety podľa zloženia delíme na:

 

  • jednoduché vety majú jeden prisudzovací sklad alebo jeden vetný základ,

  • súvetiamajú dva a viac prisudzovacích skladov alebo vetných základov.

 

Cvičenie

 

Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o jednoduchú vetu alebo súvetie:

 

Moja dcéra prišla neskoro v noci.

jednoduchá veta

Hodiny zrazu začali vrčať a odbíjať.

súvetie

Bolo oblačno.

jednoduchá veta

Nielen kričal, ale aj dupal.

súvetie

Neviem, prečo by si to nezvládol.

súvetie

Rozboleli ma oči, a preto som počítač vypla.

súvetie

Svoj starý klobúk odložil na obvyklé miesto.

jednoduchá veta

 

Súvetia rozdeľujeme na:

 

  • priraďovacie,

  • podraďovacie.

 

Priraďovacie súvetie

 

Priraďovacie súvetie je súvetie, v ktorom sú vety gramaticky rovnocenné – hlavné vety.

 

Hlavné vety priraďovacieho súvetia sa spájajú:

 

  • priraďovacími spojkami: a, i, aj, ani, ba, ba i, ba aj, ba, ani, ba až, nielen – ale aj, ale, no lež, lenže, ibaže, však, alebo, či, buď, alebo – alebo, či – či, lebo, však, veď, totiž, a to, to jest, tak, a tak, teda, a teda, preto, a preto, nuž,

  • bezspojkovo.

 

Cvičenie

 

Skús doplniť vhodnú priraďovaciu spojku do jednotlivých súvetí:

 

 

 

Brankár loptu zachytil ....... vyrazil ju z brány.

Najprv kričíš, ....... chváliš.

Buď spala, ........leňošila.

Urobila som veľa chýb, ..... poučila som sa.

Ani nejedla, ..... nepila.

Otec vie nielen variť, .... ..... piecť.

Neskoro vstal, .. ..... sa nestihol naraňajkovať.

Dobehol na poslednú chvíľu, ..... tam už nikoho nezastihol.

Nielen fajčí, .... .... pije.

 

 

Podraďovacie súvetie

 

Podraďovacie súvetie je súvetie, v ktorom nie sú vety gramaticky rovnocenné, čiže jedna veta je nadradená – hlavná, druhá veta je podradená – vedľajšia.

 

Hlavné a vedľajšie vety podraďovacieho súvetia sa spájajú:

 

  • podraďovacími spojkami: že, aby, žeby, keď, či, lebo, pretože, ako, hoci, kým, len čo,

  • vzťažnými zámenami: kto, čo, kedy, kam, kde, ktorý, aký.

 

Cvičenie

 

Skús doplniť vhodnú podraďovaciu spojku alebo vzťažné zámeno do jednotlivých súvetí:

 

Vošiel do bytu, ... ................. sa mal nasťahovať.

Prečo si neoznámil, ..... zajtra neprídeš?

Dúfam, .... si sa u nás cítila dobre.

Nechaj tak, ..... ti to nestačí.

Zamierili tam, ..... sa svietilo.

Dotiaľ chodil do práce neskoro, ..... ho neprepustili.

Čakala som, .... až zájde.

Ušiel z väzenia, .... ... sa za ním zavrela väzenská brána.

Uverila som mu, ...... ma neraz oklamal.

 

 

 

Cvičenie:

 

Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o priraďovacie alebo podraďovacie súvetie:

 

 

 

Ani nespala, ani nebdela.

priraďovacie súvetie

Kde ťa nevítajú, tam nechoď.

podraďovacie súvetie

Vytrhli mi zub, ktorý ma veľmi bolel.

podraďovacie súveti

Buď chytá ryby, alebo zbiera huby.

priraďovacie súvetie

Viera sedela v izbe a nariekala.

priraďovacie súvetie

Musíš nájsť spôsob, ako situáciu vyriešiť!

podraďovacie súvetie

Zbledol, ba až ozelenel.

priraďovacie súvetie

Boleli ich nohy, lebo prešli veľa kilometrov.

podraďovacie súvetie

Najprv dojedz, potom môžeš ísť von!

priraďovacie súvetie

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.